Pravda i ratni zločini

Sastanak sa koordinatorom projekta "Pravda i ratni zločini" i predstavnicima OSCE misije u Crnoj Gori

 

Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica sastala se sa regionalnim koordinatorom projekta ODHIR-OSCE "Pravda i ratni zločini" Romanom Shweiger i predstavnicima Misije OSCE u Crnoj Gori.

 

Na sastanku je dogovoreno da Crna Gora, nakon Republike Hrvatske i Republike Srbije, bude domaćin Regionalnog sastanka sudija koji postupaju u predmetima ratnih zločina.

  

Regionalnim sastankom predsjedavaće predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica i sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Faust Pokar. Učesnici će biti sudije za ratne zločine u Republici Hrvatskoj, BIH, Republici Srbiji, Makedoniji, Kosovu i Crnoj Gori.

 

Cilj projekta "Pravda i ratni zločini" je jačanje kapaciteta pravosudnih sistema u regionu za procesuiranje veoma kompleksnih slučajeva ratnih zločina na način koji je u skladu sa međunarodnim standardima.

 

 

Projekat "Pravda i ratni zločini" finansira Evropska unija, a implementira OSCE-ODIHR u saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoislaviju, Institutom Ujedinjenih nacija za istraživanje međuregionalnih zločina i kancelarijama OSCE u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Skoplju, Prištini i Podgorici.

 

Na sastanku u Vrhovnom sudu saradnja Misije OEBS-a u Crnoj Gori i Vrhovnog suda ocijenjena je kao odlična.


Ostale informacije