Predavanje predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore na Policijskoj akademiji Danilovgrad

31. 05. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica održala je danas predavanje polaznicima XI generacije Policijske akademije Danilovgrad, čime je realizovana prva aktivnost u okviru Memoranduma o saradnji, čiji su potpisnici Vrhovni sud Crne Gore i Policijska akademija Danilovgrad.

Predsjednica Vrhovnog suda je govorila o nadležnosti suda, državnog tužilaštva i policije u krivičnom postupku. U interaktivnom razgovoru sa polaznicima Policijske akademije o bezbjednosnim izazovima, predsjednica se posebno osvrnula na ulogu policije u otkrivanju krivičnih djela, obezbjeđivanju dokaza i njihovom kvalitetu.

Budućim policijskim službenicima i službenicama, predsjednica Vrhovnog suda je uputila riječi podrške, najavljujući nove aktivnosti kojima će se unaprjeđivati stručno usavršavanje i praktične vještine polaznika Akademije. Na kraju predavanja, predsjednica je istakla da Vrhovni sud Crne Gore očekuje kvalitetan rad policije u njihovoj misiji sprovođenja zakona i zaštite javnog reda i mira.

Memorandum o saradnji podrazumijeva zajedničko organizovanje naučnih i stručnih skupova radi unaprjeđenja nauke i prakse, usavršavanje kadrova u Akademiji i zajedničko učešće u radu na naučnoistraživačkim projektima od obostranog interesa.
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije