Predavanje "Reforma pravosuđa - efikasnost, efektivnost, transparentnost i pouzdanost -dometi i očekivanja"

17. 09. 2015.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica učestvuje u radu konferencije "Pravna politika i reforme pravosuđa u Crnoj Gori, koja se 17-18. septembra održava u Bečićima, u organizaciji Centralnog odsjeka evropske i međunarodne saradnje (EIZ) i Fondacije Konrad Adenauer Stiftung.

Prvog radnog dana predsjednica Medenica će održati predavanje na temu „Reforma pravosuđa -efikasnost, efektivnost, transparentnost i pouzdanost - dometi i očekivanja“.

Učesnici konferencije su poslanici Bundestaga, predsjednici Ustavnog suda, Sudskog savjeta i Udruženja sudija Crne Gore, predstavnici Ombudsmana, Uprave za antikorupcijsku inicijativu, Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru i Programa pravne države Jugoistočna Evropa.

Konferencija se održava u hotelu "Queen of Montenegro", u Bečićima, sa početkom u 10.00h.
 

Ostale informacije