Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore se sastala sa šeficom Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici

12.03.2019.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica je danas održala sastanak sa šeficom Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, gospođom Anđelom Longo i menadžerkom projekta "Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i unapređenje primjene sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou" (FILL/Horizontal Facility), gospođom Ivonom Dragutinović.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore se osvrnula na realizovane aktivnosti u projektu i zaključila da je neophodno intenzivirati aktivnosti, naročito u komponentama koje se odnose na ujednačavanje nacionalne sudske prakse, adekvatnu primjenu Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i odgovarajuće obuke na polju praćenja prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Sagovornice su saglasne da će se uspješna saradnja Vrhovnog suda Crne Gore i Savjeta Evrope nastaviti u budućem periodu, imajući u vidu da postoji potreba za kontinuiranom primjenom Evropske konvencije, harmonizacijom nacionalne sudske prakse i jačanjem pravosudnog dijaloga u Crnoj Gori. U tom cilju, zaključeno je da predstoji realizacija temeljno osmišljenih aktivnosti u okviru "FILL" projekta Horizontalnog programa Savjeta Evrope.
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije