Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore u posjeti Prijestonici Cetinje

05. 10. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, sastala se danas na Cetinju sa gradonačelnikom Prijestonice Cetinje, Aleksandrom Kašćelanom, sa kojim je razgovarala o saradnji sudskih i lokalnih vlasti i modelima njenog unaprjeđenja. 
 
Tokom sastanka, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, je pohvalila rad Osnovnog suda u Cetinju, ističući ostvareni nivo ažurnosti, efikasnosti i kvalitet rješavanja predmeta. Podsjetila je da je Evropska komisija prepoznala izuzetne rezultate rada crnogorskih sudova i dodala da treba nastaviti i jačati dobru praksu, kako bi se procesni zakoni primjenjivali dosljedno, u cjelosti, i time uspješno odgovorilo svim budućim izazovima. 

Gradonačelnik Prijestonice je informisao predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore o aktivnostima gradske uprave, usmjerenim na stvaranje boljih uslova za stanovanje, kao i za efikasnije vršenje poslova zaposlenih u Osnovnom sudu u Cetinju, ističući da je tijesna saradnja lokalne uprave i sudskih organa neophodna kako bi se povećalo povjerenje građana u institucije sistema, što je jedan od osnovnih uslova za jačanje demokratije i vladavine prava.  

Sagovornici su se saglasili da je transparentnost rada sudova na zadovoljavajućem nivou, ali da konstantno treba raditi na unaprjeđenju efikasnosti i nezavisnosti pravosudnih organa i njihovoj otvorenosti.
 

Kabinet predsjednice

Ostale informacije