Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore učestvovala na predstavljanju Inicijative

Govor predsjednice Vesne Medenice

24. 04. 2019.

Poštovani vrhovni državni tužioče, gospodine Stankoviću,
uvaženi potpredsjedniče Vlade i ministre pravde, gospodine Pažin,
Vaše ekselencije, gospodo Orav i Kogali Makavi,

Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime Vrhovnog suda Crne Gore i u svoje lično ime, povodom predstavljanja inicijative "Jednak pristup djeteta pravdi".

Zaštita prava djeteta je tema kojoj se uvijek odazivam sa posebnim entuzijazmom, jer vjerujem da konkretnim aktivnostima možemo zajedno doprinijeti sveobuhvatnijoj zaštiti i kvalitetnoj promociji prava djece u Crnoj Gori, a uz pomoć ovakvih inicijativa i šire.

Trideset godina od usvajanja Konvencije o pravima djeteta je poziv da se najodgovorniji predstavnici pravosuđa i svi odrasli ljudi zapitaju šta smo to uradili za naše ugrožene članove društva, kojima je potrebna naša posebna briga i zaštita. Jesmo li mogli više i jesmo li mogli bolje u ime Države koja ima jasne obaveze, uključujući i obaveze prema djeci?

Prije nego pokušam dati odgovor na ovako složeno pitanje, želim ukazati da Vrhovni sud Crne Gore čini sve što je u njegovoj moći da unaprijedi koncept zaštite prava djeteta, uključujući i kreiranje adekvatnog prostora u sudu, kako za djecu koja su u sukobu sa zakonom, tako za djecu koja su u kontaktu sa zakonom.

Vrijeme je od posebnog značaja u predmetima koji se odnose na djecu, jer uvijek postoji opasnost da svako kašnjenje može rezultirati odlučivanjem Evropskog suda za ljudska prava o povredi prava na pravično suđenje. Drugi faktor koji je podjednako važan, je način omogućavanja učešća djeteta u sudskom postupku.

Po prirodi, djeca se ne mogu nositi sa složenošću pravosudnog sistema, zbog čega naša uloga još više dolazi do značaja. Zato, ne dozvolimo da postoje barijere u pristupu djeteta pravdi i prilagodimo naše profesionalno ponašanje djeci. Sudije, državni tužioci, branioci, policajci, socijalni radnici moraju slušati djecu, jer imaju pravo da izraze svoje mišljenje, pri čemu se u svakom trenutku moraju osjećati sigurno, prijatno i uvaženo. Svjesni smo da to nije lak zadatak, i da moramo rigidne pravne procedure pojednostaviti dječijem uzrastu i stepenu zrelosti, ali je to naš sadašnji okvir djelovanja, koji moramo oslikati bojama djeteta. 

Dijete, koje je više puta ispitivano na sudu, kao oštećeni i svjedok krivičnih djela, može lako pomisliti da mu sistem ne vjeruje i da nema podršku odraslih. Pri tome, treba naglasiti da su u praksi najčešće zastupljena krivična djela različitih vrsta nasilja nad djecom i maloljetnicima, uključujući seksualno nasilje. U takvoj atmosferi, moramo uložiti djelotvorne napore na kreiranju posebnog prostora u sudu, u kojem će sa djetetom boraviti samo sudija i stručno lice. Imajući u vidu postojeće stanje u trenutnoj infrastrukturi sudstva, naši napori se graniče sa maštom.

Gospodine Kogali Makavi,
 
na moje zadovoljstvo, imali smo priliku da se nekoliko puta sretnemo u posljednjih mjesec dana i razmjenjujemo ideje o unaprjeđenju sistema zaštite djece u Crnoj Gori. U to ime, dozvolite da još jednom pozdravim sve aktivnosti nosilaca Inicijative "Jednak pristup djeteta pravdi" i unaprijed obećam da će sudstvo organizovati svoj sistem, jer zajedno dijelimo brigu za dobrobit djece i činimo dodatne napore kako bi obezbijedili kvalitetniji pristup djece pravdi, koji će ih sačuvati od preranog odrastanja.

Zahvaljujem na pažnji, i učesnicima želim uspješno predstavljanje Inicijative.
 

Kabinet predsjednice


Ostale informacije