Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore učestvovala na Trećem sastanku Upravnog odbora Horizontalnog programa

Govor predsjednice Vesne Medenice

25. 02. 2019.

Poštovani predsjedniče Ustavnog suda Crne Gore, gospodine Draškoviću,
cijenjene dame Longo i Ražnatović,
uvaženi visoki predstavnici Savjeta Evrope,
dame i gospodo,
 
Sa posebnim zadovoljstvom sam prihvatila Vaš poziv da prisustvujem Trećem sastanku Horizontalnog programa, tokom kojeg ćemo zajedno sagledati realizaciju programskih aktivnosti.
 
Reformskom procesu, u kojem se crnogorsko sudstvo nalazi, pogoduje ekspertska podrška kredibilnih tijela u čijem je mandatu prenošenje iskustava, znanja i dobre prakse u oblastima koje su za pravosuđe od odlučnog značaja.
 
U okviru projekta “Odgovornost u pravosudnom sistemu” su u prethodnoj godini sprovedene aktivnosti koje se odnose na reformu pravosuđa, proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, etiku i odgovornost sudija. Zajednički činilac svih aktivnosti je zahtjev za obezbjeđenjem nezavisnosti i samostalnosti sudija, što predstavlja preduslov vladavine prava.
 
Presudnu ulogu imaju ljudi kojima je povjereno da zakone sprovedu u život. Ti ljudi su slobodni ljudi, nezavisni u svom radu i odlučivanju, ali podložni uticaju pravde – kao stožerne vrline. Oni su posrednici između propisa i stvarnosti i uvode pravdu u sam pravni poredak. Međutim, nezavisnost sudija nikako ne znači neodgovornost sudija za svoj rad.
 
Sa osjećanjem odgovornosti za povjerenje koje je povjereno sudijama i motivisani potrebom za očuvanjem ugleda profesije, naporno smo radili na uspostavljanju sistema ocjenjivanja, vjerujući da će ocjenjivanje unaprijediti rad sudije, a time i ukupnog sudskog sistema.      
 
Jedan od ciljeva ocjenjivanja je i procjena etičnosti sudija. Moralni kvaliteti onih koji primjenjuju zakone su nekad mnogo važniji nego njihov nivo stručne spreme, a upravo od takvih kvaliteta zavisi da li će se i koliko će se jedna država približiti idealu evropske pravne tekovine.
 
U cilju usvajanja standarda Savjeta Evrope u oblasti etike i odgovornosti sudija, uspostavili smo i razvili plodonosnu saradnju sa partnerima iz Horizontalnog programa, u okviru kojeg su u prethodnoj godini sprovedene značajne aktivnosti na jačanju disciplinske i etičke odgovornosti sudija u Crnoj Gori.
 
Uz ekspertsku podršku Savjeta Evrope, komisije za primjenu etičkih kodeksa za sudije i državne tužioce su zajednički usvojile set smjernica za primjenu etičkog kodeksa sudija, koje se odnose na učešće sudija/državnih tužilaca u političkim aktivnostima sa aspekta principa nezavisnosti i nepristrasnoisti, dozvoljene aktivnosti kojima se sudije/državni tužioci mogu baviti pored sudijske/tužilačke funkcije i dozvoljene granice korišćenja naloga na društvenim mrežama od strane sudija i državnih tužilaca. Stoga, pozdravljam ovaj važan iskorak komisija, imajući u vidu da su to teme od visokog značaja za naše savremene i reformisane institucije.  
 
Pored navedenih smjernica, projekat ''Odgovornost u pravosudnom sistemu'' je organizacijom radnih sastanaka, seminara i konferencija nastojao da podigne nivo informisanosti sudija o sistemu etičke i disciplinske odgovornosti i olakša razumijevanje procedure ocjenjivanja, kriterijuma za ocjenjivanje i njihovih obaveza i prava u tom postupku.
 
I kao što stvarnost može izmaći kontroli svakog zakona, smatram da zakonom utvrđeni kriterijumi i potkriterijumi za ocjenjivanje sudija nijesu bez mana, zbog čega možemo opravdano očekivati njihovo unaprjeđenje, kako bi objektivnost i racionalnost mjerila bila na najvišem nivou.
 
Uvažena gospođo Longo,
 
zbog zajedničkih vrijednosti koje dijelimo sa zemljama Savjeta Evrope i snažne opredijeljenosti da ispunimo sve obaveze u procesu pristupanja Evropskoj uniji, dozvolite da Vama lično i Vašem timu prenesem zahvalnost sudske vlasti na svim realizovanim aktivnostima, uz iskrene želje da uspješnu saradnju nastavimo i u daljem periodu.
 
Kabinet predsjednice 

Ostale informacije