Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore učestvuje na Konferenciji predsjednika vrhovnih sudova država članica Savjeta Evrope

11. 09. 2019.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica će učestvovati na Konferenciji predsjednika vrhovnih sudova država članica Savjeta Evrope, na poziv predsjednika Ustavnog savjeta, gospodina Laurent Fabiusa, potpredsjednika Državnog savjeta, gospodina Bruno Lasserrea, prvog predsjednika Kasacionog suda, gospodina Bertrand Louvela i Državnog tužioca pri Kasacionom sudu, gospodina Francois Molinsa. Konferencija, u čijem je fokusu dijalog između sudija, će se održati 12. i 13. septembra 2019. godine, u Parizu.

Nakon uvodne plenarne sjednice, učesnici seminara će razmatrati teme koje se odnose na pravo na djelotvoran pravni lijek pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, vezu između nacionalnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, kao i slobodu izražavanja i njen odnos sa pravom na privatni i porodični život.  

Predsjednica će uzeti učešće u okviru druge radionice Konferencije, na temu "Odnosi između nacionalnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava".

Konferencija predsjednika vrhovnih sudova država članica Savjeta Evrope se organizuje u svjetlu francuskog predsjedavanja Komitetom ministara Savjeta Evrope, koje je započelo 17. maja 2019. godine.

Zajednička fotografija učesnika Konferencije
Kabinet predsjednice


Ostale informacije