Predsjednica Vrhovnog suda na Međunarodnoj konferenciji predsjednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope

12. 10. 2015.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica 12-14. oktobra, na Brionima, učestvuje u radu Međunarodne konferencije predsjednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope, čiji je domaćin Vrhovni sud Republike Hrvatske.
 
Predsjednici najviših sudskih instanci Centralne i Istočne Evrope tokom tri dana diskutovaće o unapređenju efikasnosti sudova, sudskoj nezavisnosti na institucionalnom nivou i nivou pojedinačnog sudije, alternativnom načinu rješavanja sporova, ulozi predsjednika sudova u smanjivanju odlaganja suđenja i odnosu sa medijima.
 
14. oktobra predviđeno je usvajanje "Brioni izjave o principima sudske nezavisnosti" koja će tretirati pitanja nezavisnosti, nadležnosti i ciljeva pravosuđa, izbor i mandat i uslove rada sudija, odnos s izvršnom vlašću, kao i pitanja sudske uprave i resursa.
 
Brionska izjava počivaće na principima kojima se uspostavljaju standardi važni za institucionalnu nezavisnost sudova i sudija kao pojedinaca. Principi će predstavljati punu posvećenost Konferencije predsjednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope vladavini prava i biće koncipirani da budu vodilja sudijama u odgovornom radu, da pomognu sudstvu u samoregulaciji, uspostave osnovu za produktivan odnos između izvršne, zakonodavne i sudske grane vlasti, kao i da unaprijede poštovanje javnosti i uvažavanje sudstva.
 
Fotografiju sa konferencije možete preuzeti iz odjeljka Galerija.

Ostale informacije