Predsjednica Vrhovnog suda na otvaranju sudijske godine Evropskog suda za ljudska prava

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica 30. januara 2015. godine prisustvovaće svečanoj sjednici Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP), u Strazburu, na poziv predsjednika Suda Dina Spilmana.
 
Nakon svečanog otvaranja nove sudijske godine, predsjednica Medenica će učestvovati u radu seminara čija je tema "Supsidijarnost: Medalja sa dvije strane? Uloga mehanizma Konvencije i nacionalnih organa".
 
Učesnici seminara razmatraće ulogu Suda u Strazburu u primjeni svojih presuda, njegova ovlašćenja i granice, a diskutovaće i o ulozi domaćih sudova u implementaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava.
 
Osim predsjednika vrhovnih sudova evropskih država, predsjednika i sudija ESLJP, na seminaru će govoriti i potpredsjednik Državnog savjeta Republike Francuske Žan Mark Suve i predsjednik Ustavnog suda Španije Francisko Perez de los Kobos.

Ostale informacije