Predsjednica Vrhovnog suda na otvaranju sudijske godine Evropskog suda za ljudska prava

28. 01. 2016.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica 29. januara 2016. godine prisustvovaće svečanoj sjednici Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP), u Strazburu, na poziv predsjednika suda Gvida Rajmondija.
 
Nakon svečanog otvaranja nove sudijske godine, predsjednica Medenica će učestvovati u radu seminara čije je tema "Međunarodni i nacionalni sudovi suočavaju se sa kršenjima ljudskih prava velikih razmjera".
 
U okviru glavne teme, učesnici seminara razmotriće i pitanja genocida, terorizma, krivičnih djela protiv čovječnosti i ratnih zločina, sa posebnim osvrtom na praksu nacionalnih sudova, Suda u Strazburu i primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.
 
Osim predsjednika vrhovnih sudova evropskih država, predsjednika i sudija ESLJP, na seminaru će govoriti i sudije Međunarodnog krivičnog suda i predstavnici Mreže predsjednika vrhovnih sudova Evropske unije.
 
U cilju unapređenja odnosa i saradnje Vrhovnog suda Crne Gore i Savjeta Evrope, predsjednica Medenica će se u Strazburu susresti i sa direktorom Direktorata za ljudska prava u Savjetu Evrope Filipom Boillat-om.

Ostale informacije