Predsjednica Vrhovnog suda na početnom sastanku inicijative „Globalna mreža za integritet u sudstvu“

09. 04. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica 9-10. aprila 2018. godine, u Beču, prisustvuje početnom sastanku inicijative „Globalna mreža za integritet u sudstvu“, koji organizuje Kancelarija UN za drogu i kriminal (UNODC).
 
Inicijativa je dio Globalnog programa za implementaciju Doha deklaracije, a koncipirana je sa ciljem da bude platforma za podršku sudskim vlastima u prevenciji korupcije, jačanju sudijskog integriteta, pouzdanosti i profesionalizma kroz tehničku pomoć, razmjenu iskustva i druge vidove pomoći.
 
Učesnici sastanka su najviši evropski pravosudni zvaničnici koji će razmatrati pitanja sudijskog integriteta i odgovornosti, poštovanja etičkih kodeksa, konflikta interesa, disciplinske i krivične odgovornosti, upotrebe društvenih mreža, procjene rizika korupcije i sprečavanja korupcije u sudskom sistemu, ali i ciljevima i uslugama Globalne mreže.
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije