Predsjednica Vrhovnog suda na trećem Forumu o vladavini prava za Jugoističnu Evropu

18. 03. 2016.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica prisustvovaće III Forumu o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu koji se 18-19. marta održava u Sarajevu, BIH.
 
Cilj Foruma je promocija primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima u regionu, osnaživanje regionalne saradnje kontinuiranim razvojem vladavine prava i
ljudskih prava, kao i unapređenje procesa EU integracija u regionu.
 
Pored delegacija vrhovnih i ustavnih sudova Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, Forumu će prisustvovati i sudije Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) koji dolaze iz navedenih država, direktori pravosudnih akademija i institucija, agenti vlada pred ESLJP, kao i predstavnici nevladinog sektora.
 
Ovogodišnji Forum pružiće priliku za otvorenu diskusiju na temu najnovijih trendova u praksi Suda u Strazburu, članu 6 (pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima, s posebnim osvrtom na pravo na nezavisno i nepristrasno suđenje, kao i na glavne izazove u nacionalnoj implementaciji odredbi Konvencije.
 
Forum o vladavini prava za Jugoističnu Evropu već treću godinu organizuju AIRE Centar iz Londona i Civil Rights Defenders.
 
Fotografiju sa Foruma možete preuzeti iz odeljka Galerija.
 

Ostale informacije