Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore u posjeti Vrhovnom kasacionom sudu Bugarske

Predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica boravila je danas u posjeti Vrhovnom kasacionom sudu Bugarske, na poziv predsjednika Lazara Grueva.

Dvoje kolega su na sastanku razmijenili iskustva o funkcionisanju crnogorskog i bugarskog sudskog sistema, o rezultatima i efikasnosti rada sudova, kao i o značaju i ulozi Vrhovnog suda u pravosuđu dviju država.

Imajući u vidu proces pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji i činjenicu da je Bugarska već država članica, predsjednica Medenica je primila preporuke kolege Grueva naročito u pogledu reforme pravosudja.

Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda prenio je bugarska iskustva iz pregovaračkog procesa koja su od značaja za efikasnost, efektivnost i pouzdanost sudskog sistema.

Poziv predsjednika Grueva da lično posjeti Vrhovni kasacioni sud Bugarske predsjednica Medenica je dobila tokom prisustva na XI Generalnoj skupštini Evropske mreže sudskih savjeta (ENCJ), koja se 5-7. juna 2013. godine održala u Sofiji.


Ostale informacije