Predsjednik Vrhovnog suda na Konferenciji predsjednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope

Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica 23-25. juna, u Tbilisiju, Gruzija, učestvuje u radu Konferencije predsjednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope, na poziv predsjednika Vrhovnog suda Gruzije Konstantina Kublašvilija.
 
Konferencija će okupiti predsjednike vrhovnih sudova evropskih država koji će tokom tri radna dana diskutovati o aktuelnim pitanjima koja se odnose na efikasnost i dužinu trajanja sudskih postupaka, elektronsku dodjelu predmeta, odgovornost sudija i efikasne disciplinske mehanizme, alternativne načine rješavanja sporova, jačanje povjerenja javnosti u rad sudova i kontinuiranu edukaciju nosilaca sudijske funkcije.
 
Konferenciju predsjednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope otvoriće predsjednik Gruzije Giorgi Margvelšvili.
 
Sliku sa Konferencije možete preuzeti sa web stranice sudovi.me, iz odeljka Galerija.     

Ostale informacije