Predsjednik Vrhovnog suda na Međunarodnoj konferenciji predsjednika vrhovnih suda evropskih zemalja

Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica učestvovaće u radu Međunarodne konferencije predsjednika vrhovnih suda evropskih zemalja koja se 24-25. oktobra 2014. godine održava u Bakuu, u organizaciji Vrhovnog suda Republike Azerbejdžan.
 
Tema dvodnevne konferencije je "Primjena Evropske Konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama na nacionalnom nivou i uloga nacionalnih sudija". Cilj konferencije je da posluži kao platforma za razmjenu iskustava, najbolje nacionalne i međunarodne sudske prakse koja se ogleda u primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima.
 
Predsjednici vrhovnih sudova evropskih zemalja diskutovaće o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava, ulozi vrhovnih sudova država članica Savjeta Evrope i dijalogu između sudija u okviru konvencijskog sistema.
 
Međunarodna konferencija se održava u okviru predsjedavanja Azerbejdžana Komitetom ministara u Savjetu Evrope.





Ostale informacije