Predsjednik Vrhovnog suda na Međunarodnom pravnom forumu u Sankt Peterburgu

Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica prisustvuje Međunarodnom pravnom forumu koji se 15-17.maja održava u Sankt Peterburgu, Ruska Federacija, na poziv ministra pravde Aleksandra Konovalova i predsjednika Vrhovnog privrednog suda Antona Ivanova.
 
Teme foruma o kojima će diskutovati pravni stručnjaci i najviši pravosudni zvaničnici više zemalja su vladavina prava, pitanja dokazivanja pred međunarodnim sudovima, međunarodni zločini-nadležnost domaćih i stranih sudova, pravne reforme, finansijsko tržište i pravo intelektualne svojine.
 
Međunarodni pravni forum u Sankt Peterburgu mjesto je diskusije i razmjene ideja o modernizovanju prava u susret globalnim promjenama, poboljšanju saradnje između pravnih sistema i razvijanju zajedničkih pristupa u rješavanju pravnih problema proisteklih iz procesa globalizacije.

Ostale informacije