Predsjednik Vrhovnog suda na Regionalnoj konferenciji o borbi protiv korupcije

Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica, 8-9. aprila 2014. godine, učestvuje u radu Regionalne konferencije o unapređenju najbolje prakse u borbi protiv korupcije na visokom nivou i povraćaju imovine, koja se održava u Bukureštu, Rumunija.
 
Regionalna konferencija okupiće visoke predstavnike sudstva, šefove antikorupcijskih organa i kancelarija za povraćaj imovine, kao i praktičare u rješavanju predmeta korupcije na visokom nivou iz zemalja Jugoistočne Evrope (Albanija, BiH, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Slovenija, Turska i Kosovo).
 
Cilj Konferencije je da se podigne svijest o izazovima i prioritetima u borbi protiv korupcije na visokom nivou, oduzimanju imovine stečene kriminalom i razmjeni najbolja praksa između država učesnica.
 
Regionalnu konferenciju organizuje Ministarstvo pravde Rumunije zajedno sa Nacionalnom kancelarijom za sprečavanje kriminala i povraćaj imovine, uz podršku Britanske ambasade u Bukureštu, Konrad Adenauer Fondacije i Regionalnog savjeta za saradnju (RCC).

Ostale informacije