PREDSJEDNIK VRHOVNOG SUDA NA SASTANKU MREŽE PREDSJEDNIKA VRHOVNIH SUDOVA EVROPSKE UNIJE

Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica prisustvuje Generalnoj skupštini Mreže predsjednika vrhovnih sudova Evropske unije koja se 5-6. septembra održava u Helsinkiju, a čiji je domaćin Vrhovni sud Republike Finske.

Istovremeno, 6. septembra održaće se i zajednički sastanak Suda pravde Evropske unije i Evropskog suda za ljudska prava na kojem će se razgovarati o pitanjima uzajamnog priznavanja odluka u građanskim i krivičnim stvarima i zaštite osnovnih prava iz Evropske povelje.

Na sastanku je naglašeno da je proces integracija u krivičnim stvarima u rukama zakonodavca EU, da je uloga Suda pravde Evropske unije usmjerena na obezbjeđivanje usklađenosti s osnovnim ljudskim pravima, sekundarnim EU zakonodavstvom koje olakšava međusobno priznanje sudskih odluka u krivičnim stvarima, a koje se mora usaglasiti sa osnovnim standardima ljudskih prava u Evropskoj uniji.

Jedan od najznačajnijih ciljeva harmonizacije u krivičnim stvarima jeste sprečavanje kriminalaca, koji se oslanjaju na slobodno kretanje kao sredstva sprovođenja njihovih aktivnosti, uz očigledno nekažnjavanje. Na ovaj način, usklađivanje u krivičnim stvarima unutar EU kompatibilno je s osnovnim pravima i ne ograničava efikasnost nacionalnih krivičnih zakona, podstiče međusobno povjerenje i posvećenost nacionalnih pravosuđa.

Tema sastanka bilo je i međunarodno građansko-procesno pravo, te su učesnici diskutovali i o međunarodnoj nadležnosti, priznanju i izvršenju odluka u građanskim, privrednim i porodičnim stvarima. Naglašen je značaj Brisel I Regulative, kao najznačajnijeg i najčešće primjenjivanog propisa evropskog građanskog-procesnog prava.

Regulativom se naročito ističe razlika između pravila nadležnosti i pravila o priznanju i izvršenju presuda. Prema njenim odredbama, presuda donijeta u jednoj državi članici biće priznata u drugim državama članicama bez neke posebne procedure i ukoliko je primjenjiva u državi članici porijekla, biće primjenjiva i u drugim državama članicama bez bilo kakve deklaracije o primjenjljivosti.

Zaključeno je da države članice Evropske unije u primjenjivanju njenog prava ne smiju pribjegavati tzv. "strategiji izbjegavanja”. Nacionalni sudovi moraju primjenjivati primarne i sekundarne izvore prava, ali i praksu Evropskog suda pravde (precedentne odluke).
Mreža predsjednika vrhovnih sudova Evropske unije osnovana je 2004. godine na inicijativu tadašnjih predsjednika vrhovnih sudova država članica EU i uz finansijsku podršku Evropske komisije.

Udruženje predstavlja forum za razmjenu ideja i raspravu pitanja od opšteg interesa, gdje je evropskim institucijama omogućeno da zatraže mišljenja od evropskih vrhovnih sudova. Mreža ima za cilj unapređenje razmjene mišljenja i iskustva u sudskoj praksi država Unije, promociju organizacije i funkcija vrhovnih sudova, naročito povezanih sa njihovom ulogom u primjeni legislative evropskog komunitarnog prava.     
    
Podsjećamo, predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica 2011. godine jednoglasno je izabrana za posmatrača na Generalnoj skupštini Mreže predsjednika u Sofiji. Na taj način predsjednica crnogorskog Vrhovnog suda pridružila se svojim kolegama iz Hrvatske, Norveške i Lihtenštajna.

Ostale informacije