Predsjednik Vrhovnog suda sastala se sa predstavnicima East West Management Instituta

Predsjednik Vrhovnog suda sastala se sa predstavnicima East West Management Instituta

 

Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica sastala se 30.12.2010. godine sa predstavnicima East West Management Instituta (partnera USAID-a).

 

Tema sastanka sa direktorom programa Mark Lasmanom bio je trogodišnji projekat tokom kojeg će Institut sarađivati sa crnogorskim sudovima u cilju povećanja efikasnosti i transparentnosti njihovog rada.

G-din Lasman informisao je predsjednika Vrhovnog suda da je USAID usvojio njihove preporuke za realizaciju planova u prvoj godini projekta, a koji su u većinom inicirani od predsjednika Vrhovnog suda.

Primarni zadaci planiranog projekta su:

1. Podrška Osnovnom sudu u Podgorici u oblasti unutrašnje administracije, načina vodjenja i arhiviranja predmeta.

2. Opremanje sudnica i nabavka audio-video tehnike u Višim sudovima u Podgorici i Bijelom Polju.

3. Podizanje transparentnosti rada Sudskog savjeta, a naročito pomoć u izradi i kvalitetnijoj sadržini web stranica sudova.

      

Za realizaciju projektnih ciljeva u prvoj godini ispred crnogorskih sudova imenovane su kontakt osobe, dok je za učešće u Radnoj grupi koja će se baviti istraživanjem o stanju korupcije odredjeno dvoje sudija Vrhovnog suda.


Ostale informacije