Predstavljanje Izvještaja o primjeni EKLJP u praksi Vrhovnog suda Crne Gore

23. 02. 2018.

Obraćanje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice


Uvaženi potpredsjedniče Vlade i ministre pravde, gospodine Pažin,
poštovana gospođo Brejtvejt,
cijenjeni predsjednici sudova, sudije i eksperti za ljudska prava,
dame i gospodo,
 
Čast mi je da u ime Vrhovnog suda Crne Gore i u lično ime pozdravim ovaj visoki skup, koji se već tri godine sastaje u cilju stvaranja pravnog prostora zasnovanog na poštovanju ljudskih prava i sloboda garantovanih Konvencijom.

Ovo krunsko dostignuće Savjeta Evrope predstavlja za Crnu Goru nenadmašan dio pravnog poretka. Konstantna briga o zaštiti ljudskih prava je opredijelila Vrhovni sud Crne Gore da bliže prati primjenu Konvencije od strane crnogorskih sudova i preduzima aktivnosti na njenom unaprjeđenju.

Danas je pred nama Izvještaj o primjeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u praksi Vrhovnog suda Crne Gore, u kojem je po prvi put na kredibilan, efektivan i mjerodavan način razmotrena usklađenost prakse crnogorskih sudova sa praksom Evropskog suda za ljudska prava. Poštujući član 9 Ustava Crne Gore, a polazeći od potrebe za pozivanjem u presudama na odredbe Konvencije jednako kao na odredbe nacionalnog zakonodavstva, u slučajevima u kojima je to nužno, sagledavanje trenutne slike stanja je bio imperativ. Naime, na listi zadataka Vrhovnog suda Crne Gore je kontinuirani rad na informisanosti sudija o praksi Evropskog suda za ljudska prava i obukama o primjeni relevatnih standarda i pravnih tehnika, čime želimo da doprinesemo stvaranju povjerenja kod građana da crnogorski sudovi mogu kvalitetno zaštititi njihova prava garantovana Konvencijom, primjenom standarda Suda u Strazburu.

Ohrabruje nas zaključak iz Izvještaja - da je u crnogorskim sudovima vidljiv napredak u pogledu primjene Konvencije, i to konkretno u pogledu obrazlaganja odluka o pritvoru, kod odlučivanja o kontrolnim zahtjevima i u oblasti slobode izražavanja. Međutim, potrebno je učiniti dodatne napore u cilju unaprjeđenja primjene standarda, što podstiče Odjeljenje Vrhovnog suda za praćenje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava i prava Evropske unije da nastavi sa svojim radom na polju praktične primjene Konvencije.

Saradnja sa AIRE Centrom iz Londona i podrška Britanske ambasade u implementaciji ovog projekta, je od velikog značaja za Vrhovni sud Crne Gore, i na tome smo zahvalni.  Uvjerena sam da će projekat doprinijeti usavršavanju sudija najvišeg suda u državi u oblasti ljudskih prava i sloboda, a time i širenju primjene evropskih standarda u nižestepenim sudovima.

 
 
 

Ostale informacije