Predstavljanje Izvještaja o primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima u praksi Vrhovnog suda

20. 02. 2018.

Predstavljanje Izvještaja „Kratki prikaz primjene EKLJP u praksi Vrhovnog suda Crne Gore (januar 2015-jul 2017)“ održaće se u petak, 23.02.2018. godine, u hotelu „Bianca“ u Kolašinu.

U uvodnom dijelu prisutnima će se obratiti:

1.Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore
2. Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade i ministar pravde Crne Gore
3. Biljana Braithwaite, programska menadžerka za Zapadni Balkan, AIRE Centar

Pozivamo novinare/snimatelje Vašeg medija da prisustvuju najavljenom događaju koji će se održati u konferencijskoj sali hotela, „Bianca“, u Kolašinu, 9.30-10.30h.

Iz logističkih razloga preporučujemo da novinari/snimatelji budu u sali najkasnije do 09.15h.

Predstavljanje Izvještaja realizuje se u okviru okruglog stola „Pravo na pristup sudu i pravo na obrazloženu presudu“ koji se 22-23. februara održava u Kolašinu, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore i AIRE Centra iz Londona, a koji će okupiti domaće i inostrane eksperte i sudije.

Vrhovni sud u saradnji sa AIRE Centrom, uz podršku Britanske ambasade, počev od 2015. godine, sprovodi projekat „Implementacija Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u sudovima u Crnoj Gori”. Cilj projekta je stvaranje pravnog prostora zasnovanog na poštovanju ljudskih prava i sloboda garantovanih Konvencijom. Indikator uspjeha projekta jeste dostignuti nivo usavršavanja sudija, posebno sudija Vrhovnog suda Crne Gore, u oblasti ljudskih prava i sloboda, usvajanja evropskih standarda i njihove pune primjene u nacionalnom pravnom poretku.

U sklopu projekta, sprovedeno je tematsko sagledavanje u cilju procjene efekata saradnje Vrhovnog suda sa AIRE Centrom iz Londona na praksu nacionalnih sudova u pogledu primjene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. U tom smislu, sačinjen je Izvještaj koji treba da posluži kao dijagnostičko sredstvo za sagledavanje mjere u kojoj sudije primjenjuju praksu i standarde Konvencije i da se, u skladu sa tim, doprinese daljem razvoju sudske prakse u efektivnoj primjeni Konvencije.
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije