Predstavljanje Priručnika „Procedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva“

Podgorica, hotel "Podgorica"

15. 06. 2018.


Uvodno izlaganje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice

 
Poštovana gđo Mihailović,
 
Predstavnici medija,
 
Dame i gospodo,
 
Nakon dolaska djece u porodicu, razvod braka zasigurno nije dio ičijeg životnog plana. Kada emocije utihnu, a razgovor i snaga argumenata ne idu u prilog očuvanja bračne zajednice, porodica, odnosno djeca, supružnicima trebaju biti primarna – primarna u razvodu braka i primarna u odnosu na nerijetku lavinu međusobnih negativnih osjećanja i konflikata.  Ako par ima zajedničku djecu, kojem roditelju će ona pripasti i kakav će biti dalji porodični odnos najbolnije je i najznačajnije pitanje nakon što bračne ljubavi nestane.
 
Vrhovni sud Crne Gore prepoznao je značaj porazne statistike da razvod braka, nažalost, ima uzlazni trend rasta u našoj državi. Prepoznatljivi po svojoj otvorenosti u saradnji sa civilnim sektorom, rado smo prihvatili inicijativu nevladine organizacije „Udruženje roditelji“ da potpisivanjem memoranduma uspostavimo saradnju i zajednički imeplementiramo projekte i aktivnosti u oblasti unapređenja prava jednoroditeljskih porodica u Crnoj Gori.
 
Već danas naši građani, a u prvom redu naši najmlađi, mogu osjetiti benefite saradnje sudstva i Uduženja roditelji, jer se sa ponosom može predstaviti prvi Psihološki i pravni priručnik o procedurama razvoda i izazovima samohranog roditeljstva.
 
Priručnik daje potpune, jasne i detaljne informacije o braku, porodici i razvodu, njegovoj pravnoj i psihološkoj strani, sa posebnim osvrtom na institut medijacije u porodičnim sporovima, ulogu cenatara za posredovanje i centara za socijalni rad, obavezama suda i principima po kojima odlučuju, poslijerazvodnim procesima, ali i pomoći za roditelje.
 
Rukovodeći se principima obezbjeđenja najboljeg interesa djeteta i pružajući podršku za unapređenje prava roditelja u Crnoj Gori, Vrhovni sud je dao svoj doprinos kroz stručnu pomoć u izradi dijela Priručnika koji se odnosi na postupanje sudova u bračnim sporovima.
 
Podsjetiću Vas da su bračni sporovi u kojima se odlučuje o izdržavanju, čuvanju i vaspitanju djece hitni, a da se prilikom donošenja odluke koja se tiče djeteta sud rukovodi njegovim najboljim interesom, omogućavajući djetetu, kao nosiocu prava i obaveza da pod određenim uslovima, slobodno izraženom voljom odlučuje o mnogim pitanjima sopstvenog života.
 
Kao najviši sud u državi imamo poseban senzibilitet za djecu, ali i druge ranjive kategorije lica, zbog čega nastojimo da preko nacionalnih institucija, međunarodnog i nevladinog sektora organizujemo edukacije za nosioce sudijskih funkcija, kako bi oni koji dijele pravdu imali svježa znanja o svim međunarodnim pravnim standardima u oblasti dječijih i porodičnih prava.
 
Biti roditelj nakon razvoda braka ili  samohrani roditelj zahtjevno je i teško. Bez obzira koliko izazova, stresa i negativnih osjećanja nosi prestanak bračnog života, interes djece i roditeljska ljubav moraju imati prioritet kako bi djeca u najmanjoj mogućoj mjeri osjetila krah braka i izrasla u odrasle osobe sa zdravim emocijama.
 
Djeca su naša budućnost i zato pozdravljam objavljivanje Psiholočkog i pravnog priručnika i vjerujem da će opravdati svoju svrhu, a Udruženje roditelji i ostale nevladine organizacije s istim i sličnim plemenitim ciljevima imaće u Vrhovnom sudu uvijek pouzdanog i jakog partnera.
 
 
 

Ostale informacije