Predstavljanje Programa obuke o međunarodnoj pravosudnoj saradnji

27. 04. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica govoriće danas u Podgorici na predstavljanju Programa obuke za 2018. godinu o međunarodnoj pravosudnoj saradnji.

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u saradnji sa Ministarstvom pravde i projektom EURoL II (Podrška Evropske unije vladavini prava), organizuje prezentaciju izvještaja međunarodnog eksperta koji se odnosi na procjenu potrebe za obukama u oblasti međunarodne pravne saradnje i predstavljanju programa obuka na polju međunarodne pravne saradnje.

Cilj obuka je unapređenje znanja nosilaca pravosudne funkcije u implementaciji instrumenata EU u oblasti međunarodne pravne saradnje, što će biti obaveza Crne Gore po pristupanju EU. Programom obuke je predviđeno da se na nivou svih prvostepenih i drugostepenih sudova odredi jedan sudija koji će pohađati sve module obuke, a koji će potom biti kontakt osoba za međunarodnu pravnu saradnju.

Prezentacija će se održati 27. aprila 2018. godine u Podgorici, u hotelu Podgorica, sa početkom u 11.00h.
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije