Predstavljen Informator za svjedoke/oštećene žrtve krivičnih djela trgovine ljudima i nasilja u porodici

12. 05. 2017.

Danas je u Vrhovnom sudu Crne Gore predstavljeno revidirano i dopunjeno izdanje Informatora za svjedoke/oštećene žrtve krivičnih djela trgovine ljudima i nasilja u porodici, a koje je nastalo kao rezultat saradnje između Vrhovnog suda Crne Gore i nevladine organizacije “Centar za ženska prava”.

Tim povodom, prisutnima su se obratile predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, i izvršna direktorica Centra za ženska prava, Maja Raičević.

Predsjednica Medenica, istakla je da Informator predstavlja značajan vid podrške svjedocima i žrtvama  prilikom boravka u sudu, i  ima zadatak da pruži sve potrebne informacije o krivičnom postupku, svjedočenju, mjerama zaštite, kao i kontakt podatke o zaposlenima u sudovima zaduženim za pružanje podrške. Izrazila je nadu da će svjedoci i žrtve na ovim stranicama pronaći sve potrebne informacije, koje će im pomoći da se dok borave u sudu ne osjećaju kao „nestručni autsajderi“, i da će im ovaj vid podrške omogućiti da se se osjećaju prijatno tokom trajanja sudskog procesa. Vrhovni sud, će i u narednom periodu ulagati napore kako bi se u punoj mjeri poštovala prava žrtava, i kako bi se sudski postupci završavali  u što kraćem roku.
 
 Izvršna direktorica Centra za ženska prava, izrazila je posebno zadovoljstvo zbog otvorenosti Vrhovnog suda da čuje sugestije nevladinog sektora koje se odnose na zaštitu i prava žrtava svjedoka u sudskom postupku. Smatra da je ovaj informator još jedan doprinos tome da se žrtve u sudskom postupku osjećaju što je moguće informisanije i prijatnije. Kao organizacija koja svakodnevno pruža podršku ženama sa iskustvom porodičnog nasilja, koja ih prati kroz  institucije i procedure koje su u vezi sa nasiljem, ta podrška  je nekada i ključ za osnaživanje žrtve u ostvarivanju njenih prava, ali i da u velikoj mjeri garantuje i uspjeh sudskog postupka.


       
 
 
                                                                                                         KABINET PREDSJEDNICE
 
 
 
 
 

Ostale informacije