PREDSTAVNICI NOTARSKE KOMORE U POSJETI VRHOVNOM SUDU

Vrhovni sud Crne Gore je 25.12.2013. godine organizovao sastanak sa predstavnicima Notarske komore Crne Gore.
 
Sastankom je rukovodio predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica, dok je deset predstavnika Notarske komore predvodio predsjednik Branislav Vukićević.  
 
Imajući u vidu obaveze koje proizilaze iz usvojenih akcionih planova, pregovaračkog procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, razgovor predsjednika sudova i sudija Vrhovnog suda sa predsjednikom, članovima Upravnog odbora Notarske komore i notarima imao je za cilj unapređivanje međusobne saradnje.
 
Neposredni susret bio je prilika da sagovornici potpuno otvoreno razmijene iskustva, razgovaraju o aktuelnim pravnim temama, kao i da sagledaju i prepoznaju praktične probleme i nedostatke kako bi se pokušao iznaći način za prevazilaženje i otklon istih.

Ostale informacije