Prezentacija istraživanja o nasilju u porodici i nasilju nad ženama

Prezentacija istraživanja o percepcijama predstavnika pravosuđa o nasilju u porodici i nasilju nad ženama održaće se 15. marta, u Plavoj sali Skupštine Crne Gore, sa početkom u 10h.

U uvodnom dijelu prisutnima će se obratiti predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Nada Drobnjak i stalna koordinatorka sistema UN i stalna predstavnica UNDPa za Crnu Goru Fiona Mekluni.

Cilj istraživanja je prikupljanje i analiza ličnih stavova predstavnika pravosuđa (sudija, savjetnika, tužilaca, zamjenika tužilaca i advokata) o rodno zasnovanom nasilju u porodici, njihovoj percepciji o institucijama i stereotipima koji se odražavaju na tretman žrtava nasilja u porodici tokom sudskih postupaka.

Istraživanje je realizovano kroz projekat "Pristup pravdi za žrtve nasilja u porodici" realizovanog od strane Kancelarije UNDP u Crnoj Gori, u partnerstvu sa Centrom za ženska prava, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Odeljenjem za rodnu ravnopravnost, uz finansijsku podršku Ambasade Norveške u Beogradu.
 

Ostale informacije