Prva regionalna konferencija predsjednika Vrhovnih sudova i generalnih tuŽilaca

Zaključci Prve regionalne konferencije predsjednika Vrhovnih sudova i generalnih tužilaca

o saradnji u krivičnim stvarima

 

1.       Pohvaliti organizovanje Regionalne konferencije predsjednika Vrhovnih sudova i generalnih tužilaca, kao vrlo uspješno i izrazito korisno kako u pogledu razmjene iskustava, tako i u pogledu konkretnih rješenja u pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima;

2.       Opšte je prihvaćen predlog svih učesnika Konferencije da se zaključi Regionalni sporazum o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima;

3.       Da svi učesnici konferencije odrede kontakt tačke za realizaciju ovih zaključaka i obavijeste Administrativnu kancelariju u roku od tri mjeseca;

4.       Da su učesnici Konferencije saglasni da se ubuduće nastavi sa održavanjem ovakvih konferencija, a budući domaćin da se kandiduje Administrativnoj kancelariji do kraja ove godine;

5.       Do potpisivanja sporazuma sve administrativne poslove ima obavljati služba Kabineta predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore, kao Administrativna kancelarija.


Ostale informacije