Prvi sastanak Upravnog odbora Horizontalnog programa Savjeta Evrope

Izlaganje predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, gospođe Vesne Medenice, na temu "Odgovornost u pravosudnom sistemu", Podgorica, 10. maj 2017. godine


      Uvažena gospođo Tejlor, gospođo Longo, ostali visoki zvaničnici Kancelarije Savjeta Evrope, i EU, učesnici ovog prvog sastanka, moderatori, koordinatori, korisnici Horizontalnog programa, dame i gospodo,

 
          Jednako mi je zadovoljstvo da Vam se obratim kao i prilikom predstavljanja, odnosno, svečanog otvaranja Horizontalnog programa u Crnoj Gori, sa tvrdnjom da je naša saradnja mnogo brže i kvalitetnije pokazala veliki entuzijazam, ozbiljnost, odgovornost, a konačno i dala rezultate.
 
          Ne mogu se oteti utisku, a da ne pomenem društvene reforme u kojima su prvaci predstavnici pravosuđa, na polju tema koje obuhvata Horizontalni program, uvijek aktuelne i neiscrpne u procesu Evropskih integracija, kojem je Crna Gora snažno posvećena.
 
          Pored ciljeva koje smo utvrdili, a kojima je Horizontalni program posvećen i veoma predan, ja ću se zadržati na onaj dio za koji sam dobila danas zaduženje i reći što je to što je značajno za odgovornost u pravosudnom sistemu sa kratkim osvrtom obaveza iz Strategije i naše želje da kroz Horizontalni program dobijemo ono što hoćemo i zadovoljimo očekivanja društvene zajednice u kojima sudije obavljaju nimalo laku sudijsku funkciju.
 
          Prvo bih naglasila da je za sudstvo veoma značajan  pravičan i nepristrasan disciplinski postupak kroz redovne i djelotvorne kontrole rada sudija, uz aktivno promovisanje etičkog ponašanja u sudskom sistemu.
 
          Kada izgradimo i iskristališemo sve ovo o čemu sam govorila, a imamo cilj da povećamo povjerenje javnosti u rad sudstva kroz djelotvoran žalbeni mehanizam za "korisnika pravde", čime bi se podigla svijest o nužnosti postojanja sudijske odgovornosti.
 
          Strategija reforme pravosudja 2014. -2018. u okviru strateškog cilja Jačanje odgovornosti pravosudja, predviđa pet strateških smjernica, od kojih su četiri i razradjene Akcionim planom 2014. - 2016.
 
          - Razlozi za disciplinsku odgovornost sudija treba da budu dovoljno objektivni, radnje razloga za disciplinsku odgovornost treba da budu jasno propisani u zakonu da bi se omogućilo diskreciono odlučivanje u disciplinskom postupku.
 
          -Napraviti razliku između lakših, težih i najtežih osnova za disciplinksu odgovornost i unaprijediti sistem sankcija koje se mogu izreći u disciplinskom postupku da odgovaraju principu proporcionalnosti revidirati dvostruku ulogu Disciplinske komisije koja ne treba da inicira i vodi postupak.
 
          -Kontinuirano pratiti objektivnost i transparentnost postupka i odgovornosti sudija.
 
          Primjenjujući nove odredbe organizacionih zakona i strateška dokumenta koja razdvajaju reformu i praćenje disciplinske i etičke odgovornosti sudija u dva različita poglavlja, tj. strateška cilja - disciplinska odgovornost je u poglavlju jačanja odgovornosti pravosuđa, a poštovanje etike u poglavlju jačanja nepristrasnosti.
 
           Kroz Horizontalni program smatram da bi odgovornost daleko jača bila i imala efekta kada bi se u pravosuđu zajedno sagledala pravila o disciplinskoj i etičkoj odgovornosti i njihova primjena.
 
          Ono što je za primijetiti je da radnje disciplinskih prekršaja nijesu dovoljno precizne i ne razlikuju se od povreda Etičkog kodeksa, što bi moralo biti iskristalisano, da ne bi stvaralo pravnu nesigurnost, jer to sve ne doprinosi jačanju odgovornosti u sudstvu.
 
          U odsustvu disciplinske odgovornosti u proteklim godinama i samo u nekim sporadičnim slučajevima imamo kažnjavanje za kršenje etike, što u neku ruku zbog ovakvog preklapanja moglo bi se raditi o disciplinskom postupku koji je teži oblik odgovornosti.
 
          Karakteristično je da devet disciplinskih prekršaja za sudije se podudara sa odredbama Etičkog kodeksa za sudije.
 
          Mišljenja sam da treba bolje i kritičnije izdefinisati disciplinske prekršaje iz čl. 108 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama,  pogotovo gdje se toleriše zakonsko prekoračenje roka za izradu presuda .
 
          Imamo i nejasan odnos disciplinske etičke odgovornosti kroz odredbu čl.110 st. 3 Zakona o Sudskom savjetu, jer ukoliko je sudija izvršio disciplinski prekršaj, podnosilac se mora obratiti Komisiji za Etički kodeks, zahtjevom za davanje mišljenja da li je to ponašanje u skladu sa Kodeksom.
 
          Ova situacija stvara prostor za izbjegavanje disciplinskog prekršaja i utvrđivanje odgovornosti za disciplinske prekršaje.
 
          Sve su ovo razlozi da kroz ovaj Program se dodatno uoče iskazani problemi i daju smjernice za nova rješenja.
 
          Zakonske norme moraju biti jasne i precizne, jer utvrđivati disciplinski prekršaj, a imati formulaciju "ako bez opravdanih razloga" iz definicije težeg disciplinskog prekršaja ostavlja prostor za proizvoljnost, koja dozvoljava različiti vid tumačenja do iznalaženja "opravdanih razloga".
 
          Integritet sudije moramo čuvati, odnosno, ukoliko ga nosilac sudijske funkcije ne posjeduje, isti nametnuti, jer dostojanstvenost, poštenje i nepodmitljivost su temeljni principi na kojima počiva integritet sudije.
 
          Sudija će se u svim prilikama ponašati u skladu sa dignitetom sudijske funkcije koju obavlja, čime će afirmisati povjerenje javnosti u integritet pravosudnih funkcija.
 
          Bez odgovornosti nema kvalitetne pravde, zato kroz ovaj dio Horizontalnog programa dobro i studiozno se pristupilo svim segmentima da odgovornost bude prepoznatljiva kroz zakonit rad sudija, njihovu iskazanu nezavisnost, potvrđenu nepristrasnost kao preduslov za obezbeđenje pravičnog suđenja, uz to stručnost, profesionalna i radna posvećenost funkciji koju vrši, uz iskazanu jednakost prema svim strankama.
 
          Nema odgovornog pravosuđa bez odgovornih nosilaca sudijske funkcije. Nema odgovornih nosilaca sudijske funkcije bez utvrđenih pravila i jasno izdefinisanih razloga za odgovornost.
 

         
 
         
 
         
 
         
 
 
 
 
 
 

Ostale informacije