Rang lista kandidata za prijem pripravnika u sudovima

Na osnovu člana 19 u vezi člana 15 Zakona o pripravnicima u sudstvu i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore je dana 18.01.2019. godine utvrdila Rang listu kandidata za prijem pripravnika u sudovima, po javnom oglasu I Su br. 291/18. 

Ostale informacije