Reagovanje Kabineta predsjednika Vrhovnog suda na članak u DN „DAN“

23. 10. 2012.

Povodom neistinitog i neobjektivnog teksta objavljenom u DN "Dan", 20.oktobra 2012. godine, "Kad država plaća, luksuza ne fali", cijenimo neophodnim da javnost obavjestimo o sledećem:
 
Netačni su navodi da je predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica "od donacije norveške vlade u iznosu od 35,2 hiljade eura, prošle godine, u „Rokšpedu, kupila sebi vozilo vrijedno 26,45 hiljada eura i da je auto kupila po sistemu „staro za novo”.
 
Informišemo vas da je za realizaciju projekta regionalne saradnje, u okviru podrške nezavisnom i efikasnom pravosudju u Crnoj Gori, a po osnovu Memoranduma o saradnji potpisanog sa Internacionalnom Menadžment Grupom (IMG), izvršena nabavka vozila za potrebe Sekretarijata Sudskog savjeta-Odjeljenja za informaciono komunikacionu tehnologiju i multimedije, a ne za potrebe predsjednika Vrhovnog suda i Sudskog savjeta kako je to navedeno u tekstu. Nabavka vozila je izvršena uz saglasnost donatora, a riječ je o kombi vozilu TDI (8+1) koji se koristi za održavanje informacione mreže u svim sudovima.
Takodje, obavještavamo vas da je u proteklih pet godina jedino novo vozilo u Vrhovnom sudu vozilo Audi A6 kojim raspolaže predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica. Medjutim, označeno vozilo nabavljeno je i uplaćeno od strane prethodnog predsjednika Vrhovnog suda, a isporučeno u mandatu predsjednice Medenice.
 
Nesitiniti su i tendenciozni navodi da je budžet sudstva "privatni budžet" predsjednika Vrhovnog suda, da predsjednik odredjuje ko će i koliko dežurati i ko će primati naknade za članstvo u Programskom i Koordinacionom odboru Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije.
 
Naime, predsjednik Vrhovnog suda nije finansijski nalogodavac u sudstvu, već su ta ovlašćenja od 1. januara 2012. godine prenijeta na direktora Sekretarijata Sudskog savjeta. Nadalje, ko će biti istražni sudija i trajanje dežurstva odredjuju predsjednici sudova Godišnjim rasporedom poslova, a nikako predsjednik Vrhovnog suda. Članstvo u Koordinacionom i Programskom odboru Centra za edukaciju regulisano je Zakonom o edukaciji u pravosudnim organima iz kojeg jasno proizilazi da Koordinacioni odbor ima sedam članova i to dva iz reda sudija Vrhovnog suda, jedan iz reda zamjenika Vrhovnog državnog tužioca, jedan predstavnik Sudskog savjeta, jedan predstavnik Tužilačkog savjeta, jedan predstavnik Ministarstva pravde i jedan predstavnik Pravnog fakulteta u Podgorici. Članove Programskog odbora bira Koordinacioni odbor  iz reda stručnjaka za oblast koja je tema posebnog programa edukacije. Dakle, iz zakonskih odredbi nesumnjivo proizilazi da Opšta sjednica Vrhovnog suda i Sudski savjet, odnosno Koordinacioni odbor, biraju članove pomenutih odbora, a nikako predsjednik Vrhovnog suda i Sudskog savjeta, kako se to naglašava u novinskom članku.
 
U tekstu se, takodje, tvrdi da je Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila da se budžetska sredstva opredijeljena za potrošačku jedinicu sudstvo "nenamjenski troše". Ono što je istina je da je DRI revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2010. godinu utvrdila da ne postoje materijalno značajne greške kod zvanično prezentiranih izvještaja, osim u dijelu na koji su date preporuke i mjere. To znači da je DRI našla da prilikom raspodjele dodijeljenih sredstava ne postoji zloupotreba nijednog dodijeljenog eura od potrošačke jedinice "Sudstvo".
 
Elementarno nepoznavanje propisa o materiji o kojoj se piše, neprofesionalizam i neupućenost novinara DN "Dan", autora spornog teksta, očigledno imaju prevagu nad potpunim, istinitim i objektivnim informisanjem čitalaca. Prepoznajući očiglednu zlu namjeru i težnju ka senzacionalističkom, neprovjerenom novinarstvu u svrhu urušavanja transparentnosti rada, ličnog i profesionalnog digniteta predsjednika Vrhovnog suda, po ko zna koji put osjećamo potrebu da se javno obratimo kako bi crnogorska javnost bila blagovremeno i istinito informisana o predmetnom slučaju.
 
I pored jasne spremnosti i dostupnosti Kabineta predsjednika za svaki vid saradnje sa novinarima u Crnoj Gori i regionu, novinari "Dana" nisu kontaktirali Vrhovni sud kako bi u skladu sa novinarskom etikom i interesom objektivnog informisanja čitalaca čuli i drugu stranu, odnosno zatražili zvaničan komentar. Pri činjenici da je povodom sličnog teksta, sa navodima o kupovini vozila od donacija, Vrhovni sud dokazima i ranije pobijao pisanja "Dana", svjesno ponavljanje istih, lažnih informacija nesumnjivo pokazuje da je ovakvo postupanje novinara "Dana" unaprijed smišljeno i zlonamjerno usmjereno prema predsjedniku Vrhovnog suda Vesni Medenici.
          
 
                                                                                                     ŠEF KABINETA
                                                                                                        Sanja Kalezić

Ostale informacije