REAGOVANJE SUDIJA VRHOVNOG SUDA NA TEKST OBJAVLJEN U DNEVNOJ NOVINI "DAN"

-vd direktora, glavnom i odgovornom uredniku
gdinu Mladenu Milutinoviću-
 

PODGORICA

Uvaženi,

U Vašim dnevnim novinama "DAN" 11. juna 2012. godine (ponedeljak), na naslovnoj strani najavljen je tekst za stranu 13 pod naslovom "Optuženi sudiji dali 500 eura".

Tekst se odnosi na sudiju Vrhovnog suda Radoja Orovića i njegovu navodnu nesavjesnost u postupanju u revizijskom predmetu po tužbi autora teksta Vujović Ljubomira i drugih kao tužioca prema tuženom JP PTT Crne Gore.

Radio-difuzni centar d.o.o na zahtjev Vrhovnog suda je dostavio pisano obavještenje sa prilogom i radi objektivnog informisanja crngorske javnosti, zaštite prije svega kredibiliteta Radoja Orovića kao sudije Vrhovnog suda i njegovog profesionalnog digniteta, te zaštite ugleda sudija Vrhovnog suda, obaveza je da povodom  predmetnog teksta odgovorimo činjenicama, a koje ste Vi dužni integralno objaviti.

Naime, izvjesni Vujović Ljubomir i drugi ustali su sa tužbom protiv JP PTT Crne Gore kao njihovi radnici radi ostvarivanja svojih prava iz radnog odnosa, a ne protiv Radio-difuznog centra.

Vrhovni sud je postupao kao revizijski u predmetu Rev. br. 541/98 17.02.1999. godine kada je jedan od sudija petočlanog vijeća bio sudija Radoje Orović.

Nakon revizijske odluke sudija Radoje Orović sa teško oboljelom kćerkom 1999. godine odlazi u Italiju u specijalizovani klinički centar u Monci i od te 1999. godine počinje njegova bitka, bitka njegove maloljetne kćerke, cijele porodice, njegovih prijatelja i kolega za njen život-dijagnoza "anemija aplastika" sa potrebom hitnog presadjivanja koštane srži što iziskuje neprekidni boravak u bolnici San Camillo Forlanini u Rimu od 6.02.2006-27.12.2006. godine.

Za liječenje njegove teško oboljele kćerke i za obezbedjivanje potrebnog novca mnogi su se uključili, pa i JP Radio-difuzni centar koji je uplatio 500 eura februara 2006. godine.  

Ono što je bitno ukazati jeste da Radio-difuzni centar, kao tuženi u momentu odlučivanja revizijskog suda i pomenutog sudije kao člana gradjanskog vijeća, nije bio samostalno javno preduzeće već je Radio-difuzni centar 2005. godine po Odluci Vlade odvojen od Telekoma i formiran kao posebno preduzeće, a njegov osnivač je Vlada Crne Gore.

Kako Radio-difuzni centar nije bio tuženi u sporu koji je vodio Vujović i drugi i kako sudija Vrhovnog suda Radoje Orović ne duguje tom centru 500 eura jer je pomoć dobio u skladu sa Statutom Radio-difuznog centra na ime novčane pomoći teško oboljele kćerke, to je natpis  u Vašim dnevnim novinama nanio ogromnu štetu kako samom sudiji Oroviću i njegovoj porodici, tako i sudijama Vrhovnog suda.

Autori kojima ste pomogli objavljujući neosnovane optužbe imali su samo jedan cilj, a to da uruše kako profesionalni dignitet tako i kredibilnost Radoja Orovića kao sudije Vrhovnog suda, sa neskrivanom namjerom da se dovede u sumnju  samostalnost,  nezavisnost, savjesnost i nepristrasnost sudija Vrhovnog suda  pri odlučivanju.

Zbog proizvoljnih konstrukcija stranaka koje gube sporove pred crnogorskim sudovima, neprincipijelno i neargumentovano se iznose "sudovi" o radu sudija, a time i direktno utiče na povjerenje gradjana u sudsku vlast i njene kapacitete.

Neophodno je da objavite tekst integralno kako bi crnogorska javnost mogla suditi, a na osnovu stvarnih činjenica koje su zloupotrijebljene samo sa jednim ciljem, pri tom ne uvažavajući strepnju i borbu roditelja za život svog djeteta, već koristeći i takve životne situacije traži se mogućnost raznih zloupotreba i neargumentovanih optužbi.           

                     S poštovanjem
 
SUDIJE VRHOVNOG SUDA CRNE GORE

U prilogu dostavljamo:
Zahtjev za pomoć JP Radio-difuznom centru
broj 129 od 02.02.2006. godine.

Zahtjev
 

Ostale informacije