Regionalna konferencija "Obaveza izvršavanja odluka Evropskog suda za ljudska prava"

Govor predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, gospođe Vesne Medenice

31. 01. 2019.

Uvaženi učesnici i učesnice ovog visokog skupa,

Zadovoljstvo mi je što imam priliku da otvorim današnju Regionalnu konferenciju, posvećenu obavezi izvršenja odluka Evropskog suda za ljudska prava. Na početku, dozvolite da izrazim zahvalnost našim partnerima iz Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, na njihovom vrijednom doprinosu implementaciji prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou.

Sa ponosom mogu da istaknem da Vrhovni sud Crne Gore uspješno sprovodi značajne aktivnosti u pravcu jačanja implementacije standarda predviđenih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u nacionalnoj sudskoj praksi.

Imajući u vidu da su presude Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru, izvor prava, a stavovi izraženi u njima imaju neposrednu primjenu na nacionalnom nivou, izradili smo Analizu o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru, koja je predstavljena na kraju prethodne godine. Ovaj dragocjeni dokument je plod saradnje Vrhovnog suda Crne Gore, Zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava i pouzdanih partnera iz AIRE Centra i Britanske ambasade u Podgorici. Analiza je djelo naših iskusnih i priznatih eksperata u oblasti zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda – sudija Miraša Radovića i Dušanke Radović, zastupnice, Valentine Pavličić i njihovih saradnika.

U Analizi je objedinjena praksa Evropskog suda u pogledu presuda donijetih u odnosu na Crnu Goru, a kroz analizu tih presuda ukazano je na uočene nedostatke i prikazan je njihov uticaj na domaću sudsku praksu. S obzirom na to da je razumijevanje principa garantovanih Konvencijom poseban izazov za praktičare, Analiza predstavlja svojevrsni priručnik koji će doprinijeti daljem sprovođenju obuke sudija i unapređenju ujednačavanja sudske prakse u Crnoj Gori.

Postupak izvršenja presuda Evropskog suda prepoznali smo kao specifičan izazov, zbog čega smo naročitu pažnju posvetili oblasti, koja nas je danas ovdje okupila.

Ukazujem i da svrha zaključaka i preporuka Analize, nije samo da doprinesu daljem unaprjeđenju zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda i sprječavanju kršenja preuzetih međunarodno-pravnih obaveza, već i da jačaju svijest kako stručne, tako i opšte javnosti o uticaju jurisprudencije Evropskog suda na nacionalni pravni poredak i o snažnoj potrebi izvršenja njegovih odluka.

Ova potreba se najviše ističe kada su u pitanju apsolutna zabrana zlostavljanja, pravo na slobodu i bezbjednost ličnosti i primjena relevantnih standarda u odnosu na pravo na suđenje u razumnom roku, kao poseban aspekt prava na pravično suđenje. Stoga, od ključnog su značaja aktivnosti svih subjekata uključenih u proces izvršenja odluka Evropskog suda, koje će dovesti do sinergije u ispunjavanju obaveza na nacionalnom i međunarodnom planu u oblastima koje smo identifikovali kao izazove.

Današnjim prisustvom i učešćem, potvrđujemo još jednom volju i iskrenu predanost da kroz izvršenje odluka i primjenu prakse Evropskog suda, oplemenjujemo crnogorsku pravnu kulturu i osnažujemo našu sudsku praksu.

Na kraju, dozvolite da u ime Vrhovnog suda Crne Gore ponovim našu posvećenost jedinstvenom sistemu zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja čine temelj vladavine prava. U tom temelju je i dio našeg istorijskog nasleđa, koji ćemo učvrstiti daljim pravosudnim koracima u cilju njihovog zajedničkog shvatanja i bezuslovnog poštovanja.

U to ime, zahvaljujem na vašoj pažnji, uz želje za uspješnu konferenciju i prijatan boravak našim gostima u Crnoj Gori.
 
 
 
 KABINET PREDSJEDNICE
 
 
 
 

Ostale informacije