Regionalna konferencija reorganizacije mreže sudova u Crnoj Gori

REGIONALNA KONFERENCIJA REORGANIZACIJE MREŽE SUDOVA U CRNOJ GORI

16.-17. novembar 2010. godine, Budva

 

          Obraćanje predsjednika Vrhovnog suda Vesne Medenice

 

 

          Uvažene dame i gospodo, cijenjeni gosti, moderatori Regionalne konferencije, poštovani ministre Radoviću,

 

          najtoplije želim sve Vas pozdraviti i iskazati lično zadovoljstvo što smo već pristupili jednom veoma značajnom i za crnogorsko sudstvo važnom projektu, a to je reorganizacija mreže sudova. Kažem pristupili jer već imamo prvu verziju radnog materijala, što je Ministarstvo pravde zajedno s Internacionalnom menadžment grupom uradilo i pružilo dovoljno materijala da danas po prvi put otvorimo raspravu na ovu temu.

 

          Prije nego što bih bilo što rekla o značaju reorganizacije mreže sudova obaveza mi je kao predsjednika Sudskog savjeta da odam puno priznanje profesionalizmu i podršci koju nam Internacionalna menadžemnt grupa, kroz donacije Kraljevine Norveške, pruža na jačanju kapaciteta i integriteta Sudskog savjeta.   

          Reorganizovati mrežu sudova u bilo kojoj državi je veoma složen proces, osjetljiv sa mnogo specifičnosti koje teba na pravi način odmjeriti, utvrditi objektivne kriterijume, a uporediti s iskustvima drugih. Ono što je najbitnije jeste da se napravi pregled postojećeg stanja mreže sudova, a tek onda razradjivati metode pristupa projektu reorganizacije sudova.

           Kao što iz materijala možete sagledati Sudski savjet je krajem 2008. godine utvrdio nova orjentaciona mjerila o broju predmeta koje sudije u različitim nadležnostima moraju završiti, nakon toga je donio odluku o broju sudija, tako da su, prateći priliv predmeta, sudije u dovoljnoj mjeri opterećene da bi mogle ostvariti orjentacionu normu, što ne znači da tako treba i da ostane, a da se ne mogu napraviti  odredjena pomjeranja u smislu smanjenja broja sudija nakon implementacije novog Zakonika o krivičnom postupku, Zakona o notarima te Zakona o izvršnom postupku koji je još uvijek u izradi.

          Ono što se mora pomenuti jeste i uticaj novog Zakona za prekršaje koji će itekako imati svoj značajni uticaj. Puni efekat svih ovih pomenutih propisa na mrežu pravosudnih organa biće moguće u potpunosti sagledati tek nakon odredjenog perioda primjena ovih zakona što ukazuje na potrebu daljeg praćenja i analiziranja navedenih efekata.  

          Ono što je najbitnije jeste šta će se kao učinak racionalizacijom sudske mreže ponuditi za efektnije i efikasnije sudstvo, kao značajne komponente reforme u procesu evro-atlanskih integracija.

          U svemu ovome bitna su uporedna iskustva koje ćemo imati prilike na ovoj Konferenciji i čuti.

          Ponudjeni materijal je dobra polazna osnova, očigledno veliki izazov je pred nama i njemu se moramo odgovorno posvetiti da bi ostvarili punu efikasnost i efektivnost, zadržali samostalnost i nezavisnost i učinili da Crna Gora u vladavini prava pruži kroz sudsku zaštitu sve ono što gradjani od nje očekuju.

          Na kraju svima želim  uspješan rad, a gostima prijatne trenutke boravka u Crnoj Gori.

 

PREDSJEDNIK SUDA

Vesna Medenica


Ostale informacije