Regionalna konferencija „Sloboda izražavanja i internet“

02. 11. 2017.

Izlaganje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice

Poštovana gospođo Dervišagić,
cijenjena gospođo Danilović,
drage sudije, tužioci i advokati,
 
Čast mi je što imam priliku da otvorim dvodnevnu regionalnu Konferenciju o evropskim standardima u oblasti slobode izražavanja, onlajn medija i interneta. Pojava interneta, putem kojeg informacija postaje globalna i dostupna svima, nikoga nije izostavila. Živimo u vremenu kada štampane medije zamjenjuju elektronski mediji, kada se brzina primanja informacije mjeri protokom interneta i kada je svaka onlajn dostupna riječ - trajna i nesagledive težine.  

Od nastanka Ujedinjenih naroda, do uspostavljanja sistema zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda u Evropskoj konvenciji, te Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, univerzalno priznanje slobode izražavanja je postepeno evoluiralo. Crna Gora je kao građanska i demokratska država, u procesu pristupanja Evropskoj uniji usvajala standarde u ovoj oblasti. Međutim, potrebno je dalje unaprjeđenje medijskog ambijenta kroz afirmaciju vrijednosti dijaloga, rasprave i osnovane kritike.

Srž dinamike svakog razvojnog procesa i napretka društva u cjelini predstavlja upravo sloboda izražavanja, a sa njom povezan i internet, kao dominantan način saopštavanja mišljenja, informacija i ideja. Imajući u vidu da je u Crnoj Gori 65 % aktivnih korisnika interneta, jasno nam je da su veliki izazovi u saopštavanju i primanju informacija, a da je opasnost od povrede prava i sloboda drugoga, sve prisutnija.

Nesporan je preduslov postojanja pluralizma mišljenja u svakom demokratskom društvu. Međutim, između prava medija da saopštavaju informacije i na drugoj strani prava građana da takve informacije primaju, stoji sud. Naime, u bilo kojoj spornoj situaciji, sud odlučuje o postojanju ili nepostojanju potrebe društva kojem se saopštavaju nformacije provokativnog, uvređujućeg ili nekad šokantnog sadržaja. Budući da uživanje slobode izražavanja povlači sa sobom dužnosti i odgovornosti, ona se može podvrgnuti ograničenjima. Ovdje posebno želim istaći da do pravilnog i potpunog zaključka o ograničenju slobode izražavanja sud može doći na samo jedan način -  primjenom trodjelnog testa, kojeg se Evropski sud za ljudska prava strogo pridržava.

Dokle dosežu granice slobode izražavanja na internetu, odnosno društvenim mrežama i medijskim portalima, kako uspostaviti balans između saopštavanja mišljenja i prava na poštovanje privatnog i porodičnog života, i koja je uloga medija kao uticajnog sredstva prenošenja informacija? Da li je dovoljno da je nešto učinjeno u “dobroj vjeri”, kao nešto čime se ostavlja medijima “prostora da dišu”, koji stav je zauzeo Evropski sud, ili pak "dobra vjera" nije apsolutna, su samo neka od pitanja sa kojima se svakodnevno susrećemo.

Nadam se da će nam Konferencija pružiti neophodne odgovore na dileme koja su izazovne za našu sudsku praksu. Rasprava o ovako značajnom evropskom standardu je dragocjena sudijama kada je u pitanju praćenje sudske prakse Evropskog suda odnosno, pomaže dostizanju našeg opšteg cilja, a to je podizanje kvaliteta pravde.

Na kraju, sa posebnim zadovoljstvom ističem da su sudije Vrhovnog suda Crne Gore učestvovale u pripremi Priručnika za trenere, čime smo pružili doprinos ovoj važnoj temi koja nas je danas okupila.

Stoga, zahvaljujem na podršci koju nam kontinuirano pruža Savjet Evrope, a učesnicima Konferencije želim uspješan rad.
 
 
 

Ostale informacije