Saopštenje

Sastanak s ambasadorom Kraljevine Holandije

 

 

Predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica sastala se danas, 22. marta 2011. godine, sa nerezidentnim ambasadorom Kraljevine Holandije Lorentom Stokvisom.

 

Povod sastanka je upoznavanje novoimenovanog ambasadora, akreditovanog za diplomatsku misiju u Republici Srbiji i Crnoj Gori, sa reformom pravosudja, planiranim izmjenama Zakona o Sudskom savjetu, izazovima i rezultatima u svakodnevnom radu sudova.

 

Predsjednik Vrhovnog suda i Sudskog savjeta predočila je aktivnosti i mjere Sudskog savjeta, planirane izmjene u izboru predsjednika Vrhovnog suda, statističke rezultate rada sudova u 2010. godini, ostvarenu međunarodnu saradnju, rad Kancelarije za pritužbe građana u Vrhovnom sudu, Kancelarije za prijavu korupcije u sudovima pri Sekretarijatu Sudskog savjeta, modernizaciju sudnica, kao projekte koje se sprovode u saradnji s inostarnim partnerima.

 

Ambasador Stokvis je istakao je da je reforma pravosudja jedan od prioriteta i glavnih zahtjeva koji se postavljaju pred Crnom Gorom na njenom putu k Evropskoj uniji, budući da se sistem Evropske unije zasniva kako na Evropskom Sudu pravde u Luksemburgu, tako i na lokalnim sudovima.Zaključio je da je u crnogorskom sudstvu mnogo toga uradjeno na uspostavi ažurnosti, da je skraćeno vrijeme za donošenje presuda i da su uspostavljeni unutrašnji mehanizmi za kontrolu kvaliteta i kvantiteta rada sudija.

 

Ostale informacije