Sastanak predsjednice Vrhovnog suda sa ministrom pravde Republike Makedonije

16. 11. 2015.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica sa saradnicima sastala se danas sa ministrom pravde Republike Makedonije Adnanom Jašarijem, u okviru njegove zvanične posjete Crnoj Gori.

Predmet sastanka bila je reforma sudskih sistema u Crnoj Gori i Republici Makedoniji, bilateralna pravosudna saradnja između ove dvije države i upotreba alternativnih načina rješavanja sporova.

Predsjednica Medenica predočila je ministru Jašariju sprovedene reforme u nacionalnom sudstvu, ključne novine u zakonskim rješenjima, ostvarene rezultate rada sudova, smanjenje zaostalog broja predmeta i funkcionisanje Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije. Makedonskoj delegaciji približeni su mehanizmi podnošenja pritužbi i prijava građana na rad sudova i sudija i saradnja s Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Sagovornici su zaključili da su rezultati rada sudova, njihova pouzdanost, transparentnost i efikasnost, kao i ujednačena praksa, od ključnog značaja za sve države Zapadnog Balkana koje pretenduju za članstvo u Evropskoj uniji.

Na sastanku, konstatovana je odlična saradnja Vrhovnog suda Crne Gore sa Vrhovnim sudom Republike Makedonije.

Sliku sa današnjeg sastanka možete preuzeti iz odeljka Galerija.

Ostale informacije