Sastanak predsjednika svih sudova

Održan sastanak predsjednika svih sudova

 

Predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica održala je uobičajeni sastanak sa predsjednicima svih sudova u Crnoj Gori u srijedu 29.12.2010. godine, gdje je jedna od tema upoznavanja i raspravljanja bila i razmatranje nacrta Akcionog plana za praćenje sprovođenja preporuka iz Mišljenja Evropske komisije.

 

Temeljno su analizirani svi postavljeni ciljevi, kao i utvrđeni rokovi, nakon čega se došlo do jedinstvenog zaključka da će se u ostavljenim rokovima sve predviđeno od strane sudske vlasti ispuniti i time dati značajan doprinos ostvarenju ukupnog Akcionog plana za oblast vladavine prava i borbe protiv organizovanog kriminala.

 

Izvještavajaći o rezultatima rada u godini na izmaku, utvrđuje se da još bolja ažurnost sa većim brojem završenih predmeta i potrebnim kvalitetom odlučivanja u Vrhovnom sudu, Apelacionom, Upravnom i u dva Viša suda, gdje je posebno iskazan veliki učinak i efikasnost Višeg suda u Podgorici.

 

Sve sudije u Crnoj Gori, izražavajući solidarnost sa građanima koji su u nedavnim poplavama pretrpjeli materijalnu štetu, upućuju Fondu za saniranje šteta po jednu dnevnicu od januarske plate.

 

Potpuna analiza efikasnosti, efektivnosti i kvaliteta rada sudova i sudija biće završena u prvoj polovini februara.


Ostale informacije