Sastanak predsjednika Vrhovnog suda

Sastanak predsjednika Vrhovnog suda sa direktorom Unicefa u Crnoj Gori

          

Predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica sastala se 26. januara 2010. godine sa direktorom Unicefa u Crnoj Gori Noalom Skinner.

         

Tema sastanka, održanog u Vrhovnom sudu, bila je reforma maloljetničkog pravosuđa, specijalizovani treninzi i edukacije crnogorskih sudija i sudske administracije o primjeni međunarodnih standarda i radu sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom, kao i praktična primjena instituta vaspitnog naloga.


Ostale informacije