SASTANAK PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA I GLAVNOG TUŽIOCA MKSJ

Predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica sastala se danas, 10. oktobra, sa glavnim tužiocem Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju Seržom Bramercom (MKSJ).
 
Predsjednica Medenica i tužilac Bramerc razgovarali su o ulozi crnogorskog sudskog sistema u rješavanju predmeta ratnih zločina i podršci žrtvama ratnih zločina, istakavši dosadašnju odličnu saradnju domaćih sudova i Haškog tribunala.
 
Na sastanku je bilo riječi i o sudskim predmetima ratnih zločina. Glavni tužilac Haškog tribunala upoznat je sa činjenicom da su svi predmeti ratnih zločina pravosnažni izuzev jednog predmeta koji je u postupku po žalbi kod Apelacionog suda Crne Gore.
 
Predsjednica Vrhovnog suda podsjetila je glavnog tužioca na niz konferencija o ratnim zločinima čiji je domaćin bio Vrhovni sud Crne Gore, a kojima su tokom proteklih godina prisustvovali i sudije MKSJ.

Istaknut je značaj Centra za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija koji u okviru međunarodnog humanitarnog prava posebnu pažnju pridaje edukaciji nacionalnih sudija u ovoj oblasti.
Sagovornici su naglasili značaj obuka crnogorskih sudija i tužilaca koji postupaju u predmetima ratnih zločina, pri čemu je gdin Bramerc naglasio spremnost MKSJ da takve obuke podrži i angažuje istaknute međunarodne eksperte.
 
Susret predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore i glavnog tužioca MKSJ organizovan je u okviru prve zvanične posjete Serža Bramerca Crnoj Gori, upriličene na poziv potpredsjednika Vlade i ministra pravde Duška Markovića.
 
Sliku sa današnjeg sastanka u Vili "Gorica" možete preuzeti iz odeljka Galerija.

Ostale informacije