Sastanak sa novoizabranim ambasadorom OSCE misije

Predsjednik Vrhovnog suda sastala se sa novoizabranim ambasadorom OSCE misije u Crnoj Gori

 

 

Predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica sastala se 26. oktobra 2010. godine, u Vrhovnom sudu, s ambasadorom OSCE misije u Crnoj Gori Šarunasom Adomavičijusom.

 

Predmet razgovora bila je identifikacija polja pomoći i saradnje OSCE-a crnogorskom sudskom sistemu, izazovi i poteškoće u primjeni krivičnog i parničnog zakonodavstva, jačanje transparetnosti u radu sudova kroz nastavak projekta praćenja suđenja, nastavak i dalje unapređenje međunarodne regionalne saradnje, kao i plan godišnjeg programa OSCE-a za podršku reformi pravosuđa.

 

Predsjednik Vesna Mednica upoznala je novoizabranog ambasadora sa reformama provedenim u sudstvu, mjerama Sudskog savjeta koje su primijenjene u cilju ostvarivanja ažurnosti, jačanja vladavine prava i poboljšanju statusa sudija, radom Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, kao i sa dosadašnjom saradnjom Vrhovnog suda i OSCE-a koja je ocijenjena kao uspješna i korisna.


Ostale informacije