Sastanak sa potpredsjednikom Visokog sudskog savjeta Republike Italije

27.11.2017,

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica primila je danas potpredsjednika Visokog sudskog savjeta Republike Italije Đovanija Lenjinija.

Predsjednica Medenica je upoznala potpredsjednika Lenjinija, članove Sudskog savjeta i rukovoditeljku projekta EURol 2 Mariju Graciju Benedeti s ostvarenim rezultatima reforme sudstva, aktivnostima Vrhovnog suda u ujednačavanju sudske prakse, izazovima sa kojima se nacionalno sudstvo suočava u procesu pristupanja Evropskoj uniji, ali i velikim zahtjevima Evropske komisije koji se postavljaju pred domaće sudije.


predsjednica Vesna Medenica i potpredsjednik Đovani Lenjini

 
Razgovarajući o nadležnosti i aktivnosti Sudskog savjeta Crne Gore, zajednički je konstatovano da je nužna izmjena nacionalnih propisa koji bi omogućili da predsjednik crnogorskog Sudskog savjeta bude iz reda sudija, kao i da predstavnici sudske grane vlasti po broju članova čine većinu u Savjetu. Zaključeno je da se jedino na taj način može obezbijediti puna autonomija i nezavisnost Sudskog savjeta kao garanta nezavisnosti i samostalnosti sudova i sudija.

Predsjednica Medenica i potpredsjednik Lenjini su saglasni da u postojećoj situaciji smanjenja zarada javnih funkcionera i budžetskog deficita Udruženje sudija Crne Gore treba da jača svoje aktivnosti, naročito u pogledu napora za očuvanje fiksne zarade sudija i obezbjeđivanja da penzije nosilaca sudijske funkcije budu srazmjerne njihovim zaradama, a ne svega 1/3 kako je to prema postojećoj legislativi. Sagovornici su mišljenja da su stalnost zarada i adekvatna penzija nosilaca sudijskih funkcija brana koruptivnom ponašanju i vanjskom nezakonitom uticaju.
 

 
S tim u vezi, predsjednica Medenica je izrazila velika očekivanja od realizacije projekta „Podrška Evropske unije vladavini prava - EURoL 2”, od kojeg očekuje jačanje efikasnosti pravosuđa i infrastrukturnih kapaciteta, kao i djelotvornu primjenu zakona u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Potpredsjednik Lenjini je izrazio spremnost da Vrhovni sudski savjet Italije, kao partner u projektu, pruži punu ekspertsku podršku u daljoj reformi pravosuđa i realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti.
..........................................................................................................................................................

Vrhovni sudski savjet Republike Italije je glavno nezavisno tijelo te države zaduženo za primjenu mjera od važnosti za očuvanje autonomije i nezavisnosti pravosuđa. Vrhovnim sudskim savjetom predsjedava Predsjednik Italije.

Trogodišnji projekat „Podrška Evropske unije vladavini prava - EURoL 2” zvanično je otvoren 24.11.2017. godine. Finansira se iz sredstava IPA 2014, a sporovode ga Ministarstvo Italije (Sektor javne bezbijednosti, Centralni direktorat kriminalističke policije) kao glavni nosilac projekta. Ostali partneri u projektu su Vrhovni sudski savjet Republike Italije i Federalno Ministarstvo unutrašnjih poslova-Kriminalističko obavještajna služba Austrije). Sveukupni cilj projekta je dalje jačanje pravosuđa i organa za sprovođenje zakona u cilju ispunjavanja kriterijuma za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Trajanje projekta je 36 mjeseci.


 
Kabinet predsjednice


Ostale informacije