Sastanak sa predstavnicima Komore javnih izvršitelja

21. 06. 2017.

 


Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, sastala se danas sa predstavnicima Komore javnih izvršitelja, predsjednikom Vidakom Latkovićem i predsjednicom Izvršnog odbora Aleksandrom Tomković Vukoslavčević. Sastanku je prisustvovao i sudija Vrhovnog suda Branimir Femić.

Povod prve posjete novoizabranog rukovodstva Komore bila je uloga i položaj javnih izvršitelja u našem pravosudnom sistemu. Takođe, na sastanku je bilo riječi o disciplinskoj odgovornosti, zakonitosti i pravilnosti rada javnih izvršitelja, kao i novousvojenom Zakonu o javnim izvršiteljima, prednostima i nedostacima istog.

Sagovornici su se složili da su javni izvršitelji, kao i sudije, na istom zadatku očuvanja pravne sigurnosti strankama u sudskim postupcima, kroz odluke sudova.


                                                                                                        Kabinet predsjednice

Ostale informacije