Sastanak sa predstavnicima Udruženja Roditelji

05. 12. 2017.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica sastala se danas sa predstavnicima Udruženja Roditelji u cilju predstavljanja aktivnosti grupe za podršku jednoroditeljskim porodicama i ostvarivanju saradnje sa sudskom granom vlasti.
 
Predstavnica Udruženja Dejana Ponoš predstavila je projekat izrade vodiča za postupak razvoda, kao i saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom rada i socijalnog staranja radi iniciranja izmjene Zakona o putnim ispravama i Zakona o graničnoj kontroli, po kojima jednoroditeljske porodice u kojima jedan ili oba roditelja vrše roditeljsko pravo nisu izjednačene sa dvoroditeljskim porodicama.


Predsjednica Medenica je pozdravila aktivnosti koje ova nevladina organizacija realizuje sa ciljem poboljšanja položaja samohranih roditelja u Crnoj Gori i iskazala spremnost da sudovi pruže neophodnu stručnu pomoć kod koncipiranja Vodiča - preciziranja prava i obaveza sudova u procesu razvoda i nakon njega, ali i kod iniciranja izmjena zakona.

Polazeći od značaja suda i širokih aktivnosti Udruženja Roditelji, zaključeno je da bi saradnja Vrhovnog suda i ove nevladine organizacije trebala da bude formalizovana kroz potpisivanje memoranduma o saradnji.
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije