Sastanak sa predstavnikom Direkcije za evro-atlansko partnerstvo

Predsjednik Vrhovnog suda sastala se sa predstavnikom Direkcijeza evro-atlantsko partnerstvo i integracije

 

U okviru posjete ekspertskog tima NATO-a Crnoj Gori predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica sastala se 02. marta 2010. godine sa predstavnikom Direkcije za evro-atlantsko partnerstvo i integracije (IS-PASP) Steffen Elergesm-om.

 

Tema sastanka, održanog u Vrhovnom sudu, bile su reforme provedene u crnogorskom sudstvu i budući izazovi, sa posebnim osvrtom na funkcionisanje i rad Sudskog savjeta.

 

Predsjednik Vrhovnog suda upoznala je g-dina Elergesma sa nadležnošću, sastavom i rezultatima Sudskog savjeta, statističkim podacima o broju riješenih zaostalih predmeta, rezultatima rada Specijalizovanih odjeljenja Viših sudova u Podgorici i Bijelom Polju, novim institutima Zakonika o krivičnom postupku, kao i o uspostavi pravosudnog informacionog sistema i međunarodnoj saradnji sudova regiona.


Ostale informacije