Šef Delegacije EU u Crnoj Gori na sastanku u Vrhovnom sudu

19. 03. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica sastala se danas sa šefom Delegacije Evropske unije Aivo Oravom. Sastanku su prisustvovali potpredsjednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin i predsjednik Sudskog savjeta Mladen Vukčević.

Predsjednica Vrhovnog suda upoznala je ambasadora Orava sa rezultatima sudova ostvarenim u 2017. godini i aktivnostima preduzetim na ispunjenju pregovaračkih mjerila za poglavlja 23 i 24. Konstatovan je izuzetan napredak u oblasti kvaliteta rada sudova, blagovremenosti izrade sudskih odluka i smanjenja predmeta starijih od tri godine. Poseban akcenat stavljen je na uspjehe ostvarene u oblasti harmonizacije sudske prakse sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, unapređenju transparentnosti rada, projektne aktivnosti i saradnju sa nevladinim organizacijama, ali i s izazovima sa kojima se susretao Sudski savjet u primjeni organizacionih zakona - izboru, napredovanju i ocjenjivanju sudija.
 

Ambasador Orav, iskazujući zadovoljstvo što je današnji sastanak organizovan, pozdravio je rezultate sudova smatrajući ih izuzetno važnim za pregovarački proces Crne Gore i Evropske unije. Podsjetio je na činjenicu da će u aprilu biti objavljen Izvještaj o napretku u kojem će po prvi put biti korišćena uporedna metoda progresa država kandidata.

Potpredsjednik Pažin je istakao da su rezultati sudske grane vlasti vrijedni svakog poštovanja i iskazao nadanje da će se u saradnji sa Venecijanskom komisijom iznaći rješenje za izbor novog Sudskog savjeta budući da postojećem sazivu mandat ističe u julu 2018. godine.
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije