ŠEF NATO DESKA ZA CRNU GORU U POSJETI VRHOVNOM SUDU

Predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica sastala se danas, 20.marta 2013. godine, sa šefom NATO deska za Crnu Goru Lori Vokerom.
 
Predsjednica Medenica predočila je sagovorniku rezultate i efikasnost rada crnogorskih sudova za 2012. godinu, uspješnost rješavanja tekućih i zaostalih predmeta, kao i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala s aspekta suda. Na sastanku je posebno bilo riječi o sprovedenoj refomi pravosuđa, planiranim izmjenama Ustava u dijelu jačanja nezavisnosti sudstva, racionalizaciji sudske mreže, tekućim aktivnostima i budućim planovima sudske grane vlasti. Istaknut je vidni napredak u oblasti transparentnosti rada sudova uspostavljenjem portala sudova, javnog objavljivanja pravosnažnih sudskih presuda, redovnih konferencija za medije predsjednika Vrhovnog suda, aktivnosti „Otvorenih vrata“, kao i mjesečnih sastanaka predsjednika svih sudova.
 
Konstatovana je potreba uspostavljanja finansijske nezavisnosti kao uslova potpune nezavisnosti sudskog sistema, institucionalnog i administrativnog jačanja Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije. Pozdravljena je uspješna saradnja Vrhovnog suda sa nevladinim sektorom i međunarodnim organizacijama u oblasti poštovanja i zaštite ljudskih prava i potpune primjene Evropske koonvencije o ljudskim pravima.
 
Sastanak sa gdinom Vokerom dio je programa zvanične posjete ekspertskog tima NATO-a Crnoj Gori organizovanog u cilju evaluacije Izvještaja o sprovođenju drugog godišnjeg nacionalnog programa (ANP), u okviru MAP procesa.

Ostale informacije