SEMINAR O EVROPSKOJ KONVENCIJI I PRETPOSTAVCI NEVINOSTI

20.02.2015

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica otvoriće seminar „Pretpostavka nevinosti u okviru Evropske konvencije o ljudskim pravima, sa fokusom na ulogu medija i javnih funkcionera“ koji će se održati u ponedeljak, 23. februara 2015. godine, u Podgorici.

Učesnici  seminara diskutovaće o konvencijskom pravu na pretpostavku nevinosti, njenom odnosu sa slobodom izražavanja, ulozi medija, radnjama državnih organa koji predstavljaju njeno kršenje, kao i postojećoj crnogorskoj regulativi i praksi i preporukama za unapređenje zakonodavnog okvira.

Pored predsjednice Vrhovnog suda, prisutnima će se obratiti i ambasadori UK i Sjeverne Irske Jan Vajting, Savezne Republike Njemačke Elizabeta Gudrun Štajnaker i Misije OEBS u Crnoj Gori Janina Hrebičkova.

Seminar organizuje Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, Misija OEBS, Britanska Ambasada, AIRE Centar iz Londona, Konrad Adenauer Štiftung i Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM).

Seminar počinje u 10h, mjesto održavanja je hotel „Podgorica“.

Ostale informacije