Seminar "Podrška jačanju kapaciteta medija"

24. 07. 2015.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica otvoriće seminar "Podrška jačanju kapaciteta medija iz oblasti izvještavanja o radu institucija za vladavinu prava i sprovođenje zakona - principima njihovog rada, sa posebnim fokusom na profesionalne standarde i zaštitu ljudskih prava" koji će se održati 28. jula u hotelu "Podgorica", sa početkom u 10h.

Pored predsjednice Medenice, u uvodnom dijelu prisutnima će se obratiti potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Duško Marković , ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori ambasadorka Janina Hrebičkova, ambasadorka SAD Margaret En Ujehara i glavni savjetnik predstavnice OEBS-a za slobodu medija Juan Barata.

Polaznici dvodnevnog seminara su predstavnici crnogorskih medija koji će pohađati obuku iz oblasti nadležnosti sudske vlasti, policije i tužilaštva, njihovog odnosa sa medijima, principima profesionalnog izvještavanja, zaštiti ličnih podataka i prava na privatnost, Etičkog kodeksa i značaja samoregulacije, kao i o izvještavanju o radu sudova, policije i tužilaštva.

Seminar organizuje Misija OEBS u Crnoj Gori, koja je u prethodnom periodu organizovala obuke za portparole sudova, policije i tužilaštva.

Ostale informacije