Seminar "Pravo ličnosti na privatnost i zaštita ličnih podataka"

11. 11. 2015.

Seminar "Pravo ličnosti na privatnost i zaštita ličnih podataka" održaće se u srijedu, 11. novembra, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore, Aire Centra iz Londona, Britanske ambasade, Misije OEBS i CEDEM-a.

U uvodnom dijelu prisutnima će se obratiti predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, ministar pravde Zoran Pažin, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i programski menadžer za Zapadni Balkan Aire Centra Biljana Brejtvejt.

Na jednodnevnom seminaru kojem prisustvuju crnogorske sudije i tužioci diskutovaće se pravu na privatnost i njegovom ograničenju, primjeni člana osam Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, praksi Suda u Strazburu, zaštiti ličnih podataka i informacija u krivičnom postupku.

Konferencija se održava u hotelu "Premier", u Podgorici, sa početkom u 10h.

Ostale informacije